Page 6 - Coreflame | Kullanım Klavuzu
P. 6

Şömine moduna 10 sn’ den kısa sürede kapanıp açıldığında alev rengi ; Kırmızı- Amber /  AYDINLATMA MODU TUŞLARI / LIGHTING MODE KEYS:
   Amber+Kırmızı Düşük mod Amber+Kırmızı Yüksek Mod sırası ile her kapatıp açmada  Aydınlatma modu, odun köz efekti içindeki kırmızı ve mavi aydınlatmaları açıp kapatmak,
   alev rengi değişir.                              ışık renklerini ve ışıkların şiddetlerini azaltıp çoğaltmak için kullanılan tuşlarıdır.
   FLAME COLOR WHEN FIREPLACE MODE IS TURNED OFF AND ON IN LESS THAN       THE LIGHTING MODE ARE THE KEYS TO TURN ON AND OFF THE RED AND BLUE
   10 SECONDS, RED - AMBER - AMBER + RED LOW MOD - AMBER + RED HIGH MOD      LIGHTING IN THE WOODEN BROWN EFFECT, REDUCE THE COLORS OF LIGHT AND
   THE COLOR OF THE FLAME CHANGES EVERY TURNING OFF AND ON IN ORDER        THE INTENSITY OF LIGHTS.
                                           ON  : Aydınlatma modunu açar. / ON: TURN ON LIGHTING MODE
                                           OFF : Aydınlatma modunu kapatır. / OFF: TURN OFF LIGHTING MODE
                                           Işık şiddetini azaltma tuşu basılı tuttukça ışık şiddeti artar.
                                           LIGHT INTENSITY REDUCTION KEY LIGHT INTENSITY DECREASES AS PRESSED
   ALEV MODU ALEV RENGİ VE ALEV YÜKSEKLİĞİNİN AYARLANMASI:
   FLAME MODE ADJUSTING FLAME COLOR AND FLAME HEIGHT:               Işık şiddetini arttırma tuşu basılı tuttukça ışık şiddeti azalır.
                                           BUTTON TO INCREASE LIGHT INTENSITY LIGHT INTENSITY INCREASES AS PRESSED
   Şömine modu açık konumda iken;
   WITH THE FIREPLACE MODE ON.                          Gece modu tuşu Bu tuşla aydınlatma ışıkları hızlıca gece lambası olarak ayarlanır.
                                           NIGHT MODE KEY, THIS BUTTON LIGHTS QUICKLY SET AS A NIGHT LIGHT

                                           IŞIK RENGİ DEĞİŞTİRME TUŞLARI / LIGHT COLOR CHANGE KEYS:

                                           Alevi kademeli olarak maviye doğru çevirir. / TURNS LIGHT INTO BLUE IN STAGE
              Alev Modu
                                           Alevi kademeli olarak kımızıya doğru çevirir. / TURNS THE LIGHT INTEGRATED RED
             FLAME MODE
                                           Işığı direkt olarak maviye çevirir. / TURN THE LIGHT TO BLUE DIRECTLY,
   Alev şiddetini arttırma tuşu : Basılı tuttukça alev şiddeti artar.
   FLAME INCREASE KEY: FLAME INTENSITY INCREASES AS PRESSED
                                           Işığı direkt olarak kımızıya çevirir. / DIRECTLY TURN THE LIGHT TO RED
   Alev şiddetini azaltma tuşu : Basılı tuttukça alev şiddeti azalır.
   FLAME INTENSITY REDUCTION KEY: FLAME INTENSITY
   REDUCES AS PRESSED                               TELEFON UYGULAMASININ KURULUMU VE KULLANILMASI
                                           INSTALLATION AND USE OF THE PHONE APP
   Gece modu tuşu : Bu tuşla alev hızlıca gece lambası olarak ayarlanır.
   NIGHT MODE KEY : WITH THIS KEY THE FLAME IS QUICKLY
   SET TO BE A NIGHT LAMP

   Alev rengini değiştirme tuşları / FLAME COLOR CHANGE KEYS:
                                                   Yandaki QR kodlardan veya APP Store, Google Play den “Akıllı Işık”
   Alevi kademeli olarak ambere doğru çevirir. / FLAME STAGE INVERTES TOWARDS AMBER        yazarak programı telefonunuza veya tabletinize indiriniz.
   Alevi kademeli olarak kımızıya doğru çevirir. / TURNS FLAME INTO RED              DOWNLOAD THE PROGRAM TO YOUR PHONE OR TABLET BY WRITING
                                                   A SMART LIGHT FROM THE QR CODES ABOVE, OR FROM
   Işığı direkt olarak ambere çevirir. / TURNS LIGHT DIRECTLY TO AMBER              THE APP STORE OR PLAY.
   Işığı direkt olarak kımızıya çevirir. / TURNS LIGHT DIRECTLY TO AMBER

   Kısayol tuşları / SHORTCUT KEYS
   1   2   3   4   5   6   7   8